I w sporcie i w biznesie należy mieć jasną wizję, skuteczną strategię i konkretny plan działania. Jako businesswoman, która kocha sport, wiem, co mówię. Oto pięć elementów, które świadczą o tym, jak bardzo te dwa obszary wzajemnie się uzupełniają i potrzebują. Sukces to przecież suma…